Start Tjänster Om företaget Kontakta Länkar

Byggkontroll I Syd AB
Industrigatan 66
291 36 Kristianstad

044-77 77 077 (tfn)
044-77 77 087 (fax)
0705-57 99 88 (mobil)

info@byggkontrollisyd.seOm ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige ska bland annat hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas.

Före byggstart och byggsamråd ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig

Den kvalitetsansvarige medverkar i byggsamrådet och upprättar dessutom en kontrollplan. Kontrollplanen ska befästa viktiga avstämningspunkter i byggprojektet samt hur dessa kontrolleras och verifieras. Av kontrollplanen skall också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som skall redovisas för byggnadsnämnden. Många gånger ligger entreprenörernas egenkontroller som grund för upprättandet av en kontrollplan.

Byggkontroll I Syd AB och Magnus Svensson har en lång erfarenhet av KA-uppdrag, med uppdrag åt privatpersoner och företag i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Sölvesborg, Osby och Höör.


© Copyright 2007 Byggkontroll i Syd AB
info@byggkontrollisyd.se